ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ 2/2563 วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ 2/2563 วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ ตึกHB7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ปล. สำหรับชื่อที่อยู่ในการประกาศห้องสอบ ไม่มีผลต่อการออกใบรับรอง เนื่องจากใบรับรองจะอิงจากที่ผู้สมัครกรอกในใบสมัครเท่านั้น***


N4 และ N5 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 08.30 น.(สอบช่วงเช้า)
N1, N2 และ N3 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 13.00 น.(สอบช่วงบ่าย)


ประกาศรายชื่อแยกเฉพาะ N1

ประกาศรายชื่อแยกเฉพาะ N2

ประกาศรายชื่อแยกเฉพาะ N3

ประกาศรายชื่อแยกเฉพาะ N4

ประกาศรายชื่อแยกเฉพาะ N5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *