ประกาศยกเลิกการสอบและการขอคืนเงินค่าสมัครสอบ Examination for Japanese University Admission for International Student (EJU) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และศูนย์สอบเชียงใหม่

🔊🔊 ประกาศยกเลิกการสอบและการขอคืนเงินค่าสมัครสอบ Examination for Japanese University Admission for International Student (EJU) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และศูนย์สอบเชียงใหม่

Announcement on the cancellation and Refund of Test Fee of Examination for Japanese University Admission for International Student (EJU) June 2020 in Bangkok and Chiang Mai 🔊🔊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *