Category: สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ 2/2562 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ 2/2562 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 👉👉ปล. สำหรับชื่อที่อยู่ในการประกาศห้องสอบ ไม่มีผลต่อการออกใบรับรอง เนื่องจากใบรับรองจะอิงจากที่ผู้สมัครกรอกในใบสมัครเท่านั้น N4 และ N5 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 08.30 น.(สอบช่วงเช้า) N1, N2 และ N3 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 13.00 น.(สอบช่วงบ่าย)

Continue reading

ประกาศรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่2/2019

ลิงค์สำหรับ Download ใบสมัคร : https://ojsat.or.th/main/wp-content/uploads/EJU/EJUapply.PDFวิธีการกรอกใบสมัคร : https://ojsat.or.th/main/wp-content/uploads/EJU/EJUhowto.pdf 👥ติดต่อสอบถาม👥 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ภาคเหนือ (ตรงข้ามวัดพระสิงห์) โทร. 053-272-331, 080-491-1298 📚Download คู่มือ Mini Student Guide • การสอบ EJU คืออะไร • ประโยชน์ของการสอบ EJU • สถานที่รับสมัคร ข้อสอบเก่า ฯลฯ https://goo.gl/Kybzqd

Continue reading

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/2562 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/2562 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 N4 และ N5 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 08.30 น.(สอบช่วงเช้า) N1, N2 และ N3 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 13.00 น.(สอบช่วงบ่าย)

Continue reading

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 N4 และ N5 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 08.30 น.(สอบช่วงเช้า) N4 ประกาศรายชื่อN4 2-61 N5 ประกาศรายชื่อN5 2-61 N1, N2 และ N3 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 13.00 น.(สอบช่วงบ่าย) N1 ประกาศรายชื่อN1 2-61 N2 ประกาศรายชื่อN2 2-61 N3 ประกาศรายชื่อN3 2-61

Continue reading

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ (EJU) รอบที่ 2 ประจำปี 2561

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ (EJU) รอบที่ 2 ประจำปี 2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ ตึก HB7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

Continue reading

ประกาศรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 2/2018

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2561 วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ประโยชน์ของการสอบ 1. จัดสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น (ทั้งหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)เพื่อวัดความรู้ภาษา        ญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ โดยผลการสอบนี้จะใช้ยื่นเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณารับเข้าศึกษา 2. สมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ที่กำลังจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและวิทยาลัย 3. สำหรับในประเทศไทย สามารถนำผลสอบ EJU ไปยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student)และนักศึกษาวิจัย (Research student ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด Download ใบสมัคร Download วิธีการกรอกและรายละเอียดระบบจองทุน หลักฐาน : รูปถ่าย 1”  3  ใบ ค่าสมัครสอบ –  สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัครสอบ 419 บาท (รวมค่าส่งบัตรสอบและผลสอบ […]

Continue reading

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ระดับ N1 ระดับ N2 ระดับ N3 ระดับ N4 ระดับ N5

Continue reading

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดการสมัคร  Download

Continue reading