Author: Managing Editor

ประกาศรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่1/2018

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 วัตถุประสงค์ จัดสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น (เป็นหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาญี่ปุ่น) เพื่อวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น และความรู้พื้นฐานวิชาสามัญโดยผลการสอบนี้จะใช้ยื่นเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณารับเข้าศึกษา สมัครทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ที่กำลังจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สำหรับในประเทศไทย สามารถนำผลสอบ EJU ไปยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student) และนักศึกษาวิจัย (Research student ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  หลักฐาน รูปถ่าย 1”  3  ใบ ค่าสมัครสอบ –  สมัครด้วยตนเอง ค่าสมัครสอบ 419 บาท (รวมค่าส่งบัตรสอบและผลสอบ 69 บาท) –  สมัครทางไปรษณีย์ ค่าสมัครสอบ 439 บาท (รวมค่าส่งใบสมัคร 20 […]

Continue reading

OJSAT Spring Course in Japan 2018

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สำนักงานใหญ่ได้จัดคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น OJSAT Spring Course 2018 ระหว่างวันที่ 6 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ Download ใบสมัคร Download รายละเอียด  

Continue reading

เดินเพื่อสุขภาพ ฉลองครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูต ไทย-ญี่ปุ่น

สามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้ที่ https://www.eventbrite.com/e/walk-a-thon-tickets-41032743039 รายละเอียด ใบสมัคร

Continue reading

ประกาศสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ประกาศสถานที่สอบ download ตารางเวลาสอบ download รายชื่อผู้เช้าสอบ ระดับ N1 download ระดับ N2 download ระดับ N3 download ระดับ N4 download ระดับ N5 download

Continue reading

ภาพบรรยากาศงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2560

เก็บตกภาพบรรยากาศงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 9:30 – 17:00 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่  

Continue reading