Author: Managing Editor

ภาพบรรยากาศงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2560

เก็บตกภาพบรรยากาศงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 9:30 – 17:00 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่  

Continue reading

ประกาศรับผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ 1/2560

ผู้เข้าสอบสามารถรับผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ 1/2560 ได้ด้วยตนเองที่สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 14-17 กันยายน 2560

Continue reading

งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2560

ขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560  เวลา 9:30 – 17:00 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

Continue reading

ประกาศที่นั่งสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ประกาศ ห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1-2560  ณ ศูนย์จัดสอบเชียงใหม่ สอบวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 สถานที่จัดสอบ  อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลาเข้าห้องสอบ  รอบเช้า N4  N5                  เวลา 08.40 น.                                รอบบ่าย N1  N2 และ  N3    เวลา 13.10 น. หมายเหตุ  ขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านนำใบเข้าห้องสอบและหลักฐานการแสดงตน […]

Continue reading