Author: Managing Editor

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 N4 และ N5 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 08.30 น.(สอบช่วงเช้า) N4 ประกาศรายชื่อN4 2-61 N5 ประกาศรายชื่อN5 2-61 N1, N2 และ N3 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 13.00 น.(สอบช่วงบ่าย) N1 ประกาศรายชื่อN1 2-61 N2 ประกาศรายชื่อN2 2-61 N3 ประกาศรายชื่อN3 2-61

Continue reading

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ (EJU) รอบที่ 2 ประจำปี 2561

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ (EJU) รอบที่ 2 ประจำปี 2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ ตึก HB7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

Continue reading