ประกาศรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่2/2020

EJU 2020 Application Period and Date of exam

วันรับสมัครและวันสอบ EJU รอบ 2 ประจำปี 2563

EJU 2020 Application Period and Date of exam
วันรับสมัครและวันสอบ EJU รอบ 2 ประจำปี 2563

2nd Session : รอบ 2

รับสมัคร : 8 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2563
Application Period: July 8 (Wednesday) to July 31 (Friday)

วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
Date of exam: November 8 (Sunday)

สนามสอบ เชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าสมัคร

  • กรณีสมัครด้วยตนเอง 419 บาท
  • กรณีสมัครทางไปรษณีย์ 439 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
รูปถ่ายผู้สมัคร 1 นิ้ว 3 ใบ

ลิงค์สำหรับ Download

  • ใบสมัคร : https://ojsat.or.th/main/wp-content/uploads/EJU/EJUapply.PDF
  • วิธีการกรอกใบสมัคร : https://ojsat.or.th/main/wp-content/uploads/EJU/EJUhowto.pdf

ติดต่อสอบถาม

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ภาคเหนือ (ตรงข้ามวัดพระสิงห์) โทร. 053-272-331

Download คู่มือ Mini Student Guide
• การสอบ EJU คืออะไร
• ประโยชน์ของการสอบ EJU
• สถานที่รับสมัคร ข้อสอบเก่า ฯลฯ
https://goo.gl/Kybzqd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *