ประกาศยกเลิกการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และศูนย์สอบเชียงใหม่ Announcement on the cancellation of Japanese Language Proficiency (JLPT) 2020 in Bangkok and Chiang Mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *