ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ 2/2562 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ 2/2562 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
👉👉ปล. สำหรับชื่อที่อยู่ในการประกาศห้องสอบ ไม่มีผลต่อการออกใบรับรอง เนื่องจากใบรับรองจะอิงจากที่ผู้สมัครกรอกในใบสมัครเท่านั้น
N4 และ N5 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 08.30 น.(สอบช่วงเช้า)
N1, N2 และ N3 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 13.00 น.(สอบช่วงบ่าย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *