ประกาศรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่2/2019

ลิงค์สำหรับ Download
ใบสมัคร : https://ojsat.or.th/main/wp-content/uploads/EJU/EJUapply.PDF
วิธีการกรอกใบสมัคร : https://ojsat.or.th/main/wp-content/uploads/EJU/EJUhowto.pdf

👥ติดต่อสอบถาม👥
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ภาคเหนือ (ตรงข้ามวัดพระสิงห์) โทร. 053-272-331, 080-491-1298

📚Download คู่มือ Mini Student Guide
• การสอบ EJU คืออะไร
• ประโยชน์ของการสอบ EJU
• สถานที่รับสมัคร ข้อสอบเก่า ฯลฯ
https://goo.gl/Kybzqd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *