ประกาศลำดับการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14

ท่านสามารถ download ลำดับการประกวดได้ดังต่อไปนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *