ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ (EJU) รอบที่ 2 ประจำปี 2561

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ (EJU) รอบที่ 2 ประจำปี 2561
ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ ตึก HB7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *