ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1/2561 ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

ระดับ N1

ระดับ N2

ระดับ N3

ระดับ N4

ระดับ N5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *