ภาพบรรยากาศงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 2560

เก็บตกภาพบรรยากาศงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 9:30 – 17:00 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *