ประกาศรับผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ 1/2560

ผู้เข้าสอบสามารถรับผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น รอบ 1/2560 ได้ด้วยตนเองที่สมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 14-17 กันยายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *