ส่งมอบงานแก่คณะกรรมการชุดใหม่ประจำปี 2560- 2562

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารฯ ประจำปี 2558-2560 ได้ทำการส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ประจำปี 2560-2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *