ต้อนรับสมาชิกใหม่ ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา

ผศ.วลัยพร กาญจนการุณ มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่แก่ ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

S__7454904

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *