ทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

  • นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระดับมัธยมศึกษา N.I.Y.E Youth Exchange Project 2017  รายละเอียด
  • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นผ่าน ASCOJA Recommendation (FY 2018) ประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายละเอียด
  • ทุน Japanese Government Scholarship (MEXT-ASJA) with ASCOJA Recommendation (FY 2018) ประเภททุนศึกษาต่อระดับนักศึกษาวิจัย รายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *