พิธีทำบุญสมาคมฯ และประเพณีล้านนาสระเกล้าดำหัว 2560

พิธีทำบุญสมาคมฯ และประเพณีล้านนาสระเกล้าดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *